Vesti Saveza Baptističkih crkava u Srbiji

Svakodnevni Život Misije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jedan od najtežih zadataka je pisati o nečemu što je samo Božije, a opet podareno ljudima koji su grešni i nesavršeni, uz to da ukoriš samoga sebe, a opet to sve bude na blagoslov i podstrek za druge. Meni je dat ne tako lak zadatak da vam danas pišem o Misiji o kojoj ja jako malo znam, a opet Bog koji živi u meni zna sve.

Misija - glavna svrha crkve

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

„Misija je glavna svrha crkve u svetu. Misija se više ne sme shvatati kao jedna od grana teologije, nego sva teologija treba da bude misijski nastrojena.

O Savezu Baptističkih crkava u Srbiji

Savez Baptističkih crkava okuplja vernike radi saradnje i uzajamne pomoći, sa ciljem dosezanja što više ljudi za Hrista.

Radujte se svagda u Gospodu

© 2021 Savez Baptističkih crkava u Srbiji . Sva prava zadržana.