PUT SPASENJA

 • Uvod

  Božiji put spasenja je istina o spasenju koje je čoveku dostupno kroz ličnu veru u Isusa Hrista. Način spasenja nam je objavljen kroz nepromenljive informacije zapisane u Svetom pismu. Put spasenja se proteže kao jedna nit kroz sve biblijske knjige u Starom i Novom zavetu. Naročito je to jasno izraženo u svakom od četiri Jevanđelja, Delima i u Poslanicama apostola. I upravo ove istinite principe iznosimo u nekoliko tačaka.

 • Bog voli sve ljude na zemlji i za njih ima svrsishodan plan

  U Jevanđelju po Jovanu 3,16 čitamo:"Jer, Bog je toliko voleo svet da je dao svogjedinorođenog Sina da ko god u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život." Iz ovoga proizilazi da Bog voli sve ljude, sve narode i narodnosti. On je Bog koji iz ljubavi daje svog Sina. Ta ljubav je ponuđena svakom čoveku kroz darvečnog života. U Jevanđelju po Jovanu 10,10b nam daje razlog Isusovog dolaska,"Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju."

 • Svako biće celog čovečanstva je od začeća pa sve do smrti, ispunjeno grehom i samim tim odvojeno od Boga

  Reč Božija u poslanici Rimljanima 3,23 ovo jasno potvrđuje: "svi su zgrešili i lišeni su Božije slave." A u Rimljanima 6,23a nam pokazuje na posledicu greha: "Jer, plata za greh je smrt," Starozavetni prorok piše ovako: "Koja duša zgreši ona će poginuti" (Jezekilj 18,4). Bog nas je stvorio da bi mi imali zajedništvo sa Njim. Ali, čovečanstvo je donelo greh u svet, i samim tim je odvojeno od Boga. Mi smo uništili divno zajedništvo i odnos koji je Bog nameravao da imamo sa Njim. Kao posledica greha na svet je došla smrt.

 • Isus Hristos je jedina zamena za naš greh

  Kroz Isusa Hrista, naši gresi nam mogu biti oprošteni i odnos sa Bogom obnovljen. U poslanici Rimljanima 5,8 piše: "Ali, Bog svoju ljubav prema nama pokazuje ovako: dok smo još bili grešnici, Hristos je umro za nas". 1.Korinćanima 15,3-4 nam kaže šta treba da znamo i verujemo da bi smo bili spašeni, "…da je Hristos umro za naše grehe u skladu sa Pismima, da je sahranjen, i da je vaskrsao trećeg dana u skladu sa Pismima," Gospod Isus Hristos izjavljuje da je On jedini put spasenja, u Jevanđelju po Jovanu 14,6 čitamo: "Ja sam Put, Istina i Život, ... Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene." Rimljanima 6,23b kaže: "Božiji milosni dar je večni život u Hristu Isusu, našem Gospodu." Pitanje koje sledi glasi: Kako mogu da dobijem ovaj predivan dar spasenja?

 • Moramo da verujemo u Gospoda Isusa Hrista Spasitelja da bismo primili dar večnog života

  Jovan 1,12 nam ovo potvrđuje: "A onima koji su ga primili, dao je moć da postanu Božija deca, – onima koji veruju u njegovo ime." Dela apostola 16,31 jasno kažu, "Veruj u Gospoda Isusa, i spašćeš se i ti…!" Možemo biti spaseni jedino blagodaću, isključivo verom u Isusa Hrista. Evo reči iz poslanice Efescima 2,8-9: "Jer, milošću ste spaseni, kroz veru i to nije od vas, nego je Božiji dar a ne na osnovu dela, da se niko ne bi hvalio." Ako želiš da prihvatiš Isusa Hrista za svog Spasitelja, reci to Bogu u pokajničkoj molitvi. Apostol Pavle piše vođen Duhom svetim vernicima u Rimu, a i nama danas: Rimljanima 10,10: "Jer, srcem se veruje za opravdanje, a ustima se priznaje za spasenje."

 • Molitva

  Vera u Hrista spasava, ali treba je izreći! Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju veru u njega i da mu se zahvališ za tvoje spasenje.

  "Bože, priznajem da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem večnu smrt i odvojenje od tebe. Verujem da je Isus Hristos preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da meni sme biti oprošteno za večnost. Ja se kajem za svoje grehe i ponizno molim za moje spasenje. Hvala ti Bože za tvoju blagodat, oproštenje i dar večnog života! Sve ovo molim i zahvaljujem u ime Isusa Hrista. Amin!"

Najnovije vesti

U ovom delu možete čitati o aktuelnim dešavanjima u okviru Saveza Baptističkih crkava u Srbiji.
 • 1

O Savezu Baptističkih crkava u Srbiji

Savez Baptističkih crkava okuplja vernike radi saradnje i uzajamne pomoći, sa ciljem dosezanja što više ljudi za Hrista.

Radujte se svagda u Gospodu

© 2021 Savez Baptističkih crkava u Srbiji . Sva prava zadržana.